Laadimine
Üldsätted

SuurEhitus OÜ privaatsuspoliitika

Sissejuhatav teave
Me töötleme isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele. Palun võtke aega, et lugeda käesolevat privaatsuspoliitikat ja võtke meiega ühendust, kui teil on sellega seoses küsimusi.
Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate üksikasjad selle kohta, milliseid isikuandmeid me oma veebisaidi kaudu kogume, miks ja mille alusel me neid kasutame ning kellel on nendele andmetele juurdepääs. Me austame teie õigust kontrollida oma eraelu puutumatust. Seetõttu leiate privaatsuspoliitikast ka teavet selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada.
Pidage meeles, et me võime oma privaatsuspoliitikat ajakohastada ja tehtud muudatused jõustuvad koheselt.
Vastutav andmetöötleja
Ettevõtte nimi: SuurEhitus OÜ
Aadress: Akademia tee 4, Tallinn
Tel: +372 5833 9290
E-posti aadress: suurehitusou@gmail.com
Koduleht: suurehitus.ee
Isikuandmed

Milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame?

Kontaktvormidelt saadud teave
Me töötleme ja salvestame teavet, mida te meile vabatahtlikult meie veebisaidi kaudu edastate. Näiteks kui täidate meie veebisaidil mis tahes kontaktvormi. Kontaktvormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) töötleme selleks, et vastata teie päringule. Eespool nimetatud isikuandmete töötlemise toimingu puhul on õiguslikuks aluseks sõltuvalt olukorrast kas andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine või andmetöötleja õigustatud huvi. Õigustatud huvi on siinkohal vastutava töötleja huvi vastata andmesubjekti taotlustele.
Kui soovite meilt tooteid osta, küsime teie nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et täita teie tellimus ja valmistada müük ette. Kui tellite meilt ka paigaldust, töötleme lisaks eespool nimetatud isikuandmetele ka teie aadressi. Selle töötlemise õiguslik alus on isikuandmete töötlemine andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
Kui oleme teie päringule vastanud ja/või tellimuse täitnud, võime teie isikuandmeid säilitada, et hõlbustada teiega edasist suhtlemist. Sellise andmetöötluse õiguslik alus on meie õigustatud huvi tagada kiire suhtlus meie klientide ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle toodete vastu.
Veebisaidi sirvimise statistika
Nagu paljud teisedki veebisaidi omanikud, kogume me statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. See statistika on vajalik selleks, et me saaksime paremini mõista oma külastajate käitumist ja parandada meie veebisaidi kasutajakogemust.
Veebisaidi külastajate kohta salvestatakse muu hulgas järgmised andmed: brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebisaidi seansi kestus, külastatud leheküljed ja külastaja asukoht. Me kogume külastajate andmeid ainult anonüümsel kujul ja ei seosta neid ühegi konkreetse isikuga.
Veebisaidi külastajate kohta kogutud teabe analüüsimiseks kasutame tööriista Google Analytics.
Uudiskiri
Kui liituda meie uudiskirja meililistiga, saadame teile ka edaspidi meie äritegevust ja turunduskampaaniaid, personaalseid pakkumisi ja muid meie ettevõttega seotud teateid.
Uudiskirja saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti aadressi. Uudiskirja saatmine toimub ainult teie nõusoleku alusel. Kui te ei soovi enam uudiskirja või muid turundusteateid e-posti teel saada, võite end igal ajal vastuvõtjate nimekirjast eemaldada, klõpsates uudiskirja lõpus oleval lingil "eemalda nimekirjast" või "loobu tellimusest".
Uudiskirja saatmisega võime koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta meiega. Näiteks võime analüüsida, kas avasite uudiskirja ja millistele linkidele uudiskirjas klõpsasite.
Enne uudiskirja saatmist võime hinnata meie uudiskirja kontaktnimekirjas olevate isikute käitumist. See on vajalik selleks, et saaksime teile saata personaalsemaid e-kirju. Selline töötlemine põhineb meie õigustatud huvil mõista meie kontaktnimekirjas olevate inimeste vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat teavet.
Küpsised
Nagu enamik teisi veebisaite, kasutame ka meie veebisaidil küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või seadmesse, kui külastate veebilehte. See võimaldab veebisaidil mäletada teie tegevusi ja eelistusi pikaks ajaks, nii et te ei pea neid uuesti sisestama, kui külastate veebisaiti uuesti või kui liigute ühelt leheküljelt teisele.
Kasutame küpsiseid eelkõige veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks ning Facebookis, Instagramis ja/või Google is kuvatava reklaami saatmiseks.
Soovi korral saate keelduda küpsiste salvestamisest oma arvutisse või seda piirata. Samuti saate kustutada kõik küpsised, mis on varem teie arvutisse salvestatud. Selleks peate muutma oma veebilehitseja isiklikke privaatsusseadeid. Kui te keelate või piirate küpsiste salvestamist oma arvutisse, ei pruugi mõned funktsioonid siiski toimida.
Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid:
Google Analyticsi küpsised - kasutame selliseid küpsiseid, et analüüsida meie veebisaidi külastatavust. Peamiselt kasutame Google Analyticsi küpsiseid, et analüüsida, kas külastajad on uued või korduvad külastajad, milliseid veebilehti nad külastavad, kui kaua nad veebilehel viibivad ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. See teave on meile oluline, et saaksime paremini mõista meie veebisaidi külastajate käitumist ja seeläbi parandada meie veebisaidi kasutajakogemust.
Samuti kasutame Facebooki ja Google küpsiseid, mis võimaldavad meil suunata Facebookis, Instagramis ja/või Google is kuvatavaid reklaame ning mõõta nende reklaamide tõhusust.
Turvalisus

Kellega võime teie isikuandmeid jagada?

Isikuandmed
Me ei jaga, müü, rendi ega avalda muul viisil teie isikuandmeid, mida me oma veebisaidi kaudu kogume, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  • Me võime avaldada teie kohta kogutud teavet meie lepingulistele teenusepakkujatele, kui selline avaldamine võimaldab neil osapooltel pakkuda meile kaubanduslikku, professionaalset või tehnilist tuge.
  • Samuti võime avaldada kolmandatele isikutele anonüümset teavet, mida me oma veebisaidi kaudu kogume. Näiteks võime avaldada teavet meie veebisaidi külastajate arvu või muud statistilist teavet.
Meie veebisaidi kontaktvormide kaudu meile edastatud isikuandmete turvalisuse tagamiseks kasutame tehnoloogiat, mis krüpteerib kontaktvormidesse sisestatud teabe. Me võtame ka lisameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid loata avalikustamise eest.
Pidage meeles, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele ei saa me tagada, et sellised edastamis- ja krüpteerimismeetodid tagavad 100%-lise turvalisuse.
Õigused ja võimalused

Teie õigused ja võimalused oma õiguste kasutamiseks

Teil on järgmised õigused
  • õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
  • õigus taotleda oma isikuandmete parandamist;
  • õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist;
  • õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
  • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  • õigus taotleda oma isikuandmete edastamist;
  • kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta.
Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust aadressil suurehitusou@gmail.com.
Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, võtke meiega ühendust ülaltoodud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelevalveasutusele, kus te elate. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).
Seda dokumenti uuendati viimati 03.07.2023.